Szerda, 2019-10-16, 0:04 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Madarasi Általános Iskola
Honlap-menü
Belépés

Főoldal


 


 

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

 

   Településünkön 1789-ben alapították a Katolikus elemi népiskolát, ahol egy osztálynyi gyermek tanult. 1861-től két osztály, 1870-től három, 1872-től négy,1892-től öt majd hat osztállyal működött a katolikus népiskola 1948-ig. 1942-ben hetedik, majd a következő tanévben nyolcadik osztályt is indítottak, Így alakult ki a nyolc osztályos iskola.

   A településen több iskolát is alapítottak. 1926-ban létrejött az Újfalusi iskola.1954-ben indult az oktatás a tanyasi gyerekek számára a Göböljárási iskolában összevont osztályokban.1957-ben épült és kezdődött a tanítás a Központi iskolában, ami jelenleg az általános iskola épülete.

1958-ban a Tallér iskolában is elkezdődött az oktatás. A tanulólétszám változása miatt 1969-ben összevonták a madarasi iskolákat.

1996-ban átalakult az intézmény Általános és Alapfokú művészetoktatási iskolává.

   2002. júl.1-jétől működött a Petőfi Sándor ÁMK mint többcélú intézmény négy intézményegységgel, amelynek egyik egysége az Általános Iskola volt.

2004-ben a Petőfi Napok alkalmával Iskolamúzeumot avattunk, ahol a múlt emlékeit őrizzük a jövő számára, a nevelők és a tanulók szorgos munkájának köszönhetően.

   2008-ban a mélykúti Szvetnik Joachim Általános Iskolával társulásban működtünk, majd a 2010/11-es tanévben ismét önállóan végeztük munkánkat.

   2011-ben a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolájának tagintézménye lettünk a bácsalmási, kunbajai és csikériai iskolákkal alkotva társulást.át

2013 január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az intézmény fenntartását, a működtetés Madaras Község Önkormányzatánál maradt.

   Nevelő és oktató munkánk értékrendszerének forrása a magyar és az egyetemes kultúra. Kiemelt figyelmet fordítunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, európai beilleszkedésünkre, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

   Nevelő oktató munkánk során segítünk a különféle képességzavarral, tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő diákjainknak felzárkóztatással, fejlesztéssel –gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, gyógytestnevelés keretén belül. Minden tanévben a második évfolyamon heti két órában úszni tanulnak gyermekeink. Délutáni sportolási lehetőségeink ISK keretein belül:leány kézilabda, leány labdarúgás, fiú labdarúgás. További szakkörök: rajz, informatika, közlekedés, természetbúvár, ÖKO iskolai csoport. Kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését, valamint a lemaradók felzárkóztatását.

   A tehetséges tanulók a zeneiskolában folytatják tanulmányaikat. Hosszú évek óta sok-sok kisdiák ismerkedhet meg a zene szépségeivel, s próbálkozhatnak annak művelésével. Zeneiskolánknak nem pusztán az a célja, hogy a tehetségeket felkaroljuk. Küldetésünk az, hogy minél több gyermeket és fiatalt juttassunk meghatározó, pozitív élményekhez a zenén keresztül.

   A Diákönkormányzat színes programokkal segíti nevelőmunkánkat egész éven át. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

  Sok átalakuláson ment keresztül az iskola, azonban van, ami nem változott: a gyermekek, az ő sokszínűségük, a velük kapcsolatos feladatok, kihívások. Nem változott az őket tanító pedagógusok töretlensége sem. Céljaik, feladataik, az általuk közvetített értékek, hivatástudatuk, a gyermekek szeretete, tisztelete állandó. Bár a körülöttünk lévő világ mindig új és újabb megoldásra váró helyzet elé állítanak bennünket, szülőket, pedagógusokat egyaránt, történjék bármi, utódaink, a gyermekek a legfontosabbak. Célunk tehát azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

 

Iskolánk küldetésnyilatkozata

„Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Iskolánkban nem tudományokat tanítunk. A tudományok eredményeit tantárgyi rendszerbe foglalva úgy közvetítjük, hogy azok a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodjanak. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat akarunk nevelni, akik képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra.

Tanítványaink önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókká lesznek, mire kibocsátjuk őket az iskola kapuján. Párhuzamosan folytatjuk értelmi és érzelmi nevelésüket. A művészeti neveléssel felkeltjük az érdeklődésüket, hogy legyenek nyitottak a művészetek befogadására, értésére, művelésére. Komplex személyiségfejlesztésre törekszünk. Nagymértékben támaszkodunk a családra, az óvodára, mert valljuk, hogy nélkülük a munkánk nem teljes. Igényeink következetes megvalósításához megfelelő színvonalú eszközök és tanulási stratégiák állnak rendelkezésünkre.

Célunk, hogy mindenki találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak. Minden kapcsolatunkat az őszinteség és a felelősségérzet hatja át, amit partnereink visszajelzései is tükröznek. Partnerközpontú működésre törekszünk. Az iskola életének és munkájának minden területén a folyamatos fejlődésre törekszünk, és ezzel együtt kiváló szolgáltatást akarunk nyújtani intézményünkben.

 

 

„Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre.” 

 

 

 

 

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának

Madarasi Petőfi Sándor Általános

Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Iskolája

 

Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Online Munkaasztal
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala
 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0
  Keresés